O muzejima

Muzeji se bave skupljanjem, čuvanjem i istraživanjem civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara. Možda ti se ova rečenica čini kompliciranom, ali zapravo nije. Pod dobrima se misli na različite vrste predmeta (oruđe, oružje, keramiku itd.), arheološka nalazišta (lokalitet krapinskog pračovjeka, egipatske piramide itd.), vrtove i perivoje (npr. Maksimirski perivoj) itd.
Civilizacijska, kulturna i prirodna dobra veoma su važna i zaštićena su zakonom! Njime je propisano što se smije, a što ne smije činiti s dobrima. Sve ono što se učini, a nije dozvoljeno zakonom, kažnjivo je djelo. Dobra se na taj način štite od uništavanja kako bi se sačuvala za buduće naraštaje, tako da ih jednog dana mogu vidjeti i naša djeca, i djeca naše djece itd.

 
Ovisno o tome koja dobra sakupljaju, muzeje dijelimo na različite vrste. Postoje arheološki, povijesni, etnografski (predmeti za lov, rad na zemlji, rad sa životinjama, nošnje itd.), prirodoslovni (preparirane životinje, ostaci izumrlih životinja itd.), tehnički (rakete-nosači, teleskopi, podmornice, lokomotive itd.), vojni muzeji (tenkovi, oružje itd.), pomorski, školski (namještaj iz prvih škola, početnice, radovi učenika i nastavnika od prije stotinjak godina itd.), umjetnički (sadrže slike i skulpture te predmete za čiju je izradu potrebno umjetničko stvaranje, npr. oslikane tkanine, keramičke predmete, fotografije itd.) i drugi muzeji.

 
Muzeji se mogu baviti i sakupljanjem više različitih vrsta predmeta, pa tako mogu postojati dva ili više muzeja u jednom. Takav je primjerice Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja smješten u Guvernerovoj palači.
Muzej grada Rijeke je kulturno-povijesni muzej, što znači da prikuplja predmete koji svjedoče o vrijednostima koje je stvorio čovjek, a koji su važni za povijest grada Rijeke i njegove okolice.
Ako još nisi pogledao/pogledala koja dobra čuva Muzej grada Rijeke, klikni na rubriku O našem Muzeju.

 

Home / O muzejima