Tko radi u muzeju?

Znaš li tko radi u muzeju?

 

Kustos
Svaki muzej mora imati barem jednog kustosa. Riječ kustos u latinskom jeziku znači čuvar. Kustosi čuvaju muzejske dragocjenosti, odnosno vode brigu o njima poduzimajući sve što je potrebno da bi se što duže očuvale. Paze da su predmeti pravilno pohranjeni u depou (čuvaonici) i da su zaštićeni od oštećivanja. Popisuju ih i opisuju. Bave se prikupljanjem novih predmeta, onih koje muzej još ne posjeduje, a koji su također stari i vrijedni. Osmišljavaju izložbe kojima ih predstavljaju publici. Bave se i pisanjem tekstova o njima, pa na taj način omogućuju i onima koji ne mogu pogledati izložbu da o predmetima nešto doznaju. Kustosi održavaju stručna vodstva i predavanja za posjetioce.

 

Dokumentarist
Muzejski dokumentarist bavi se stvaranjem, prikupljanjem i proučavanjem dokumenata važnih za muzej i njegov rad. Riječ je o dokumentima koji se odnose na povijest muzeja, izložbe i druga događanja u muzeju (npr. novinski i internetski članci o izložbama, kritike, prikazi, fotografije, snimke izložbi i sl.) i o dokumentima koji su bitni za nastanak izložbi (npr. dokumentarni filmovi o Rijeci u slučaju našeg Muzeja). Dokumentarist sudjeluje i u nastajanju muzejskih kataloga, plakata i ostalih tiskanih materijala te vodi evidenciju o njima. Može održavati predavanja za posjetioce.

 

Muzejski pedagog
Pomaže posjetiocima, a osobito djeci i mladima u razumijevanju izložbi. Surađuje s dječjim vrtićima, školama, fakultetima i udrugama s ciljem organiziranja predavanja, tribina (rasprava), radionica, igraonica i drugih oblika grupnih posjeta muzeju, pri čemu nastoji mladim posjetiocima na primjeren način približiti umjetnost ili znanost, tako da oni požele ponovno doći u muzej. Osmišljava izložbe namijenjene predškolcima i učenicima, te stručna vodstva i edukativno-kreativne radionice u sklopu njih. Razmjenjuje iskustva sa svojim kolegama, drugim muzejskim pedagozima, u želji da mladim ljudima u svim gradovima muzeji budu privlačna i zanimljiva mjesta.

 

Muzejski tehničar
Muzejski tehničar blisko surađuje s kustosima jer je i njegov zadatak zaštiti predmete od propadanja i oštećivanja. Tehničar sudjeluje u postavljanju izložbi, odnosno u smještanju svakog predmeta na svoje mjesto. Primjerice sitne predmete, koji bi se lako mogli zagubiti, stavlja u zaštitne staklene vitrine tako da ih posjetioci mogu vidjeti, ali ne i slučajno oštetiti. On mora znati pravilno rukovati s predmetima prilikom njihova pohranjivanja u depo (čuvaonicu) ili iznošenja iz njega, te mora voditi računa o tome jesu li u čuvaonici temperatura i vlažnost zraka pogodni za držanje predmeta.

 

Knjižničar
Muzeji imaju svoje knjižnice jer su muzejskim zaposlenicima i drugim stručnjacima potrebne knjige za pripremu izložbi ili za pisanje novih knjiga. Knjižničar se bavi njihovom nabavom i brine o onim knjigama koje muzej već posjeduje. Popisuje ih i opisuje, te pazi da ih se ne oštećuje prilikom korištenja. Pomaže ostalim zaposlenicima u njihovu odabiru i pronalasku.

 

U muzejima mogu biti zaposleni i drugi stručnjaci kao npr.: preparator, restaurator, konzervator, fotograf, informatičar i dr.

Preparator
Postoje muzeji koji se zovu prirodoslovni muzeji, jer se u njima ne čuvaju stari predmeti poput slika, skulptura, zemljopisnih karata, medalja, namještaja, odjeće itd., već životinje. One nisu žive, ali izgledaju kao da jesu, a za njihov su stvaran izgled zaslužni preparatori.

 

Restaurator
Restaurator je osoba koja obnavlja izgled starih predmeta, odnosno restaurira ih. Koristeći se određenim alatom, on popravlja oštećene dijelove predmeta, pazeći pritom da on zadrži svoj originalni izgled. Njegov je zadatak učiniti da predmeti izgledaju onako kako su izgledali prije negoli su se oštetili.

 

Konzervator
Konzervator je osoba koja se bavi zaštitom predmeta od njegova propadanja, odnosno konzervira ga. Isti naziv koristimo i za konzerviranu hranu jer je njen rok trajanja dugačak, odnosno ona je na dulje vrijeme zaštićena od propadanja u odnosu na ostalu hranu.
Kada predmet na vrijeme dođe u ruke konzervatora, i on ga pomoću posebnog alata i raznih zaštitnih premaza očisti i zaštiti od pucanja, gnjiljenja, hrđanja i sličnog, restauracija nije potrebna, ili barem ne u velikoj mjeri. Mogli bismo reći da konzervator može produžiti rok trajanja nekom predmetu.

 

Home / O muzejima / Tko radi u muzeju?