Za zapamtiti

S obzirom na to da muzejski predmeti trebaju biti zaštićeni od propadanja i oštećivanja i onda kada su izloženi na izložbi, postavljamo ih u staklene vitrine ili ispred njih stavljamo zaštitni konopac, koji je znak posjetiocu da se predmetu smije približiti samo onoliko koliko mu to konopac dopušta.
Svi smo ponekad znatiželjni i želimo neki predmet doživjeti i dodirom, ali tada trebamo razmisliti što bi se moglo dogoditi kada bi svima bilo dopušteno dodirivanje muzejskih predmeta, koji su stari pa samim time i skloni oštećivanju. Oni bi mogli postupno izgubiti svoj sjaj, boju, teksturu (opipljivu šaru) itd. Kada ne bi bili zaštićeni na ovaj način, postojala bi i veća mogućnost za nastankom težih oštećenja na predmetima, kao što je lom. Zato se u izložbenim prostorijama nalaze staklene vitrine, zaštitni konopci, postamenti (postolja za predmete, npr. kipove) i drugo sa čime se izložene predmete (eksponate) osigurava, a na posjetiocima je da se prema njima odnose s poštovanjem i da ih dožive pogledom.

 

Home / O muzejima / Za zapamtiti